Aspose.BarCode.Windows.Forms

De Aspose.BarCode.Windows.Forms bevat WinForms-besturingselementen voor het genereren en tekenen van 1D/2D-streepjescodes.

Klassen

KlasBeschrijving
AztecParametersUIUI-wrapper voorAztecParameters klasse.
BarCodeGeneratorControlBarCode Windows Control, ga naar je toolbox-paneel en voeg Aspose.BarCode.dll, toe en je zult zien dat BarcodeGeneratorControl verschijnt. Sleep het gewoon naar je Windows-formulier. zie zien
CaptionUIUI-wrapper voorCaptionParameters klasse.
CodetextParametersUICodetekstparameters.
DataMatrixParametersUIUI-wrapper voorDataMatrixParameters klasse.
Pdf417ParametersUIUI-wrapper voorPdf417Parameters klasse.
QrParametersUIUI-wrapper voorQrParameters klasse.
SpecificParametersUISpecifieke parameters.

Interfaces

KoppelBeschrijving
IBarCodeGeneratorControlIBarCodeGeneratorControl voor TypeConverters