Pdf417ParametersUI

Pdf417ParametersUI class

UI-wrapper voorPdf417Parameters klasse.

public class Pdf417ParametersUI

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
CodeTextEncoding { get; set; }Haalt de codering van codetekst op of stelt deze in.
Columns { get; set; }Aantal kolommen.
Pdf417CompactionMode { get; set; }Pdf417 symbologietype van de verdichtingsmodus van BarCode. Standaardwaarde: Pdf417CompactionMode.Auto.
Pdf417ErrorLevel { get; set; }Krijgt of stelt Pdf417-symboliektype van BarCode’s foutcorrectieniveau in variërend van niveau0 tot niveau8, niveau0 betekent geen informatie over foutcorrectie, niveau8 betekent de beste foutcorrectie, wat een groter beeld betekent.
Pdf417MacroFileID { get; set; }Haalt of stelt macro Pdf417 barcode’s bestands-ID in. Gebruikt voor MacroPdf417.
Pdf417MacroSegmentID { get; set; }Haalt of stelt macro Pdf417 barcode’s segment ID, die begint bij 0, in op MacroSegmentsCount - 1.
Pdf417MacroSegmentsCount { get; set; }Krijgt of stelt macro Pdf417 barcodesegmenten in.
Pdf417Truncate { get; set; }Of Pdf417-symboliektype van streepjescode wordt afgekapt (om ruimte te verminderen).
Rows { get; set; }Aantal rijen.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatiePdf417Parameters .

Zie ook