Codabar

SpecificParametersUI.Codabar property

Hiermee worden Codabar-parameters opgehaald of ingesteldCodabarParameters . Gebruikt voor Codabar.

public CodabarParameters Codabar { get; }

Zie ook