Coupon

SpecificParametersUI.Coupon property

Haalt couponparameters op of stelt deze inCouponParameters . Gebruikt voor UpcaGs1DatabarCoupon, UpcaGs1Code128Coupon.

public CouponParameters Coupon { get; }

Zie ook