Aspose.BarCode

De Aspose.BarCode bevat tools voor het genereren en tekenen van 1D/2D-barcodes.

Klassen

KlasBeschrijving
BarCodeExceptionVertegenwoordigt de uitzondering voor het maken van een streepjescodeafbeelding.
BuildVersionInfoBevat informatie over de huidige buildversie.
InvalidCodeExceptionDe uitzondering wordt gegenereerd wanneer ongeldige tekens in de codetekst voorkomen.
LicenseBiedt methoden om de component te licentiëren.
MeteredBiedt methoden om gemeten sleutel in te stellen.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
CustomerInformationInterpretingTypeDefinieert het interpretatietype (CTable, NTable of Other) van klantinformatie voor AustralianPost BarCode.