SetLicense

SetLicense(string)

Licentie voor de bibliotheek.

public void SetLicense(string licenseName)

Opmerkingen

Probeert de licentie te vinden op de volgende locaties:

  1. Expliciet pad.

  2. De map die de Aspose component-assembly bevat.

  3. De map die de aanroepende assembly van de client bevat.

  4. De map die de entry (opstart)-assembly bevat.

  5. Een ingesloten bron in de aanroepende assembly van de client.

**Opmerking:**Probeert op het .NET Compact Framework de licentie alleen op deze locaties te vinden:

  1. Expliciet pad.

  2. Een ingesloten bron in de aanroepende assembly van de client.

Voorbeelden

In dit voorbeeld wordt geprobeerd een licentiebestand met de naam MyLicense.lic te vinden in de map die de component bevat, in de map die de aanroepende assembly bevat, in de map van de entry-assembly en vervolgens in de ingesloten bronnen van de oproepende assembly. Kan een volledige of korte bestandsnaam zijn of de naam van een ingesloten bron.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As License = New License
license.SetLicense("MyLicense.lic")

Zie ook


SetLicense(Stream)

Licentie voor de bibliotheek.

public void SetLicense(Stream stream)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamEen stream die de licentie bevat.

Opmerkingen

Gebruik deze methode om een licentie van een stream te laden.

Voorbeelden

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense(myStream);


[Visual Basic]

Dim license as License = new License
license.SetLicense(myStream)

Zie ook