Aspose.BarCode för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
Aspose.BarCode Den Aspose.BarCode innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.
Aspose.BarCode.BarCodeRecognition Den Aspose.BarCode.BarCodeRecognitioninnehåller verktyg för igenkänning av 1D/2D streckkoder.
Aspose.BarCode.Common Den BarCode.Common innehåller vanliga funktioner och hjälpverktyg för att upprätthålla huvudfunktionaliteten.
Aspose.BarCode.ComplexBarcode Den Aspose.BarCode.ComplexBarcode som innehåller allmänna klasser för implementering av komplexa streckkodsgenereringsfunktioner.
Aspose.BarCode.Generation Den Aspose.BarCode.Generation som innehåller allmänna klasser för implementering av streckkodsgenereringsfunktioner.
Aspose.BarCode.Windows.Forms Den Aspose.BarCode.Windows.Forms innehåller WinForms-kontroller för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.
Aspose.BarCode.WPF Den Aspose.BarCode.WPF innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.