Aspose.BarCode för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.BarCodeDen Aspose.BarCode innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.
Aspose.BarCode.BarCodeRecognitionDen Aspose.BarCode.BarCodeRecognitioninnehåller verktyg för igenkänning av 1D/2D streckkoder.
Aspose.BarCode.CommonDen BarCode.Common innehåller vanliga funktioner och hjälpverktyg för att upprätthålla huvudfunktionaliteten.
Aspose.BarCode.ComplexBarcodeDen Aspose.BarCode.ComplexBarcode som innehåller allmänna klasser för implementering av komplexa streckkodsgenereringsfunktioner.
Aspose.BarCode.GenerationDen Aspose.BarCode.Generation som innehåller allmänna klasser för implementering av streckkodsgenereringsfunktioner.
Aspose.BarCode.Windows.FormsDen Aspose.BarCode.Windows.Forms innehåller WinForms-kontroller för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.
Aspose.BarCode.WPFDen Aspose.BarCode.WPF innehåller verktyg för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.