AustraliaPostCustomerInformationDecoder

AustraliaPostCustomerInformationDecoder interface

Offentligt gränssnitt för kundinformation Fältavkodning som används i AustraliaPost-symbolologi. Implementering bör tillhandahållas av användaren.

public interface AustraliaPostCustomerInformationDecoder

Metoder

namnBeskrivning
Decode(string)Avkoda kundinformationsfält från AustraliaPost symbology. Kan användas för olika datatolkningar från NTable- och CTable-kodning. Data tillhandahålls som en rad med streckvärden: 0, 1, 2 eller 3.

Se även