AustraliaPostSettings

AustraliaPostSettings class

AustraliaPost-avkodningsparametrar. Innehåller parametrar som påverkar erkända data från AustraliaPost symbology.

public sealed class AustraliaPostSettings

Egenskaper

namnBeskrivning
CustomerInformationDecoder { get; set; }Offentligt gränssnitt för kundinformation Fältavkodning som används i AustraliaPost symbology.
CustomerInformationInterpretingType { get; set; }Hämtar eller ställer in tolkningstypen för kundinformationen för AustralianPost BarCode. Standard är CustomerInformationInterpretingType.Other.
IgnoreEndingFillingPatternsForCTable { get; set; }Flaggan som tvingar AustraliaPost-avkodaren att ignorera senaste fyllningsmönster i kundinformationsfältet under avkodning som CTable-metod. CTable-kodningsmetoden har inga luckor i kodningstabellen och sekvens “333” av fyllningsmönster avkodas som bokstaven “z”.

Se även