CustomerInformationDecoder

AustraliaPostSettings.CustomerInformationDecoder property

Offentligt gränssnitt för kundinformation Fältavkodning som används i AustraliaPost symbology.

public AustraliaPostCustomerInformationDecoder CustomerInformationDecoder { get; set; }

Fastighetsvärde

Offentligt gränssnitt för kundinformation Fältavkodning som används i AustraliaPost symbology.

Se även