BarCodeExtendedParameters

BarCodeExtendedParameters class

Lagrar utökade parametrar för erkänd streckkod

public sealed class BarCodeExtendedParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
Code128 { get; }Får en speciell dataCode128ExtendedParameters av Code128 erkänd streckkod
DataBar { get; }Får en DataBar ytterligare informationDataBarExtendedParameters av erkänd streckkod
OneD { get; }Får en speciell dataOneDExtendedParameters av 1D igenkänd streckkod
Pdf417 { get; }Får en MacroPdf417 metadatainformationPdf417ExtendedParameters av erkänd streckkod
QR { get; }Får en QR-strukturerad Bifoga informationQRExtendedParameters av erkänd streckkod

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBarCodeExtendedParameters värde.
override GetHashCode()Returnerar hashkoden för denna instans.
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaBarCodeExtendedParameters .
operator ==Returnerar ett värde som anger om det förstaBarCodeExtendedParameters värdet är lika med sekunden.
operator !=Returnerar ett värde som anger om det förstaBarCodeExtendedParameters värdet skiljer sig från det andra.

Se även