Abort

BarCodeReader.Abort method

Funktion begär avslutning av aktuell igenkänningssession från annan tråd. Avbryt är en avblockerbar metod och returnerar kontrollen direkt efter anropet. Metoden bör användas när igenkänningsprocessen är för lång.

public void Abort()

Exempel

Det här exemplet visar hur man anropar Avbryt-funktionen från en annan tråd

[C#]
private static void ThreadRecognize(object readerObj)
{
  BarCodeReader reader = (BarCodeReader)readerObj;
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeType);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}

BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
Thread thread1 = new Thread(ThreadRecognize);
thread1.Start(reader);
Thread.Sleep(100);
reader.Abort();
[VB.NET]
Private Shared Sub ThreadRecognize(readerObj As Object)
  Dim reader As BarCodeReader = readerObj
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Sub

Dim reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
Dim thread1 As New Thread(AddressOf ThreadRecognize)
thread1.Start(reader)
Thread.Sleep(100)
reader.Abort()

Se även