BarCodeReader

BarCodeReader()

Initierar en ny instans avBarCodeReader klass med standardvärden. Kräver att ställa in bild (SetBitmapImage()) innan metoden ReadBarCodes() anropas.

public BarCodeReader()

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(@"c:\test.png");
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader()
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  reader.SetBarCodeImage("c:\test.png")
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap)

Initierar en ny instans avBarCodeReader klass från en bild.

public BarCodeReader(Bitmap image)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap En bitmappsinstans som innehåller bilden

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp))
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp)
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap, params BaseDecodeType[])

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Bitmap image, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap Bilden.
decodeTypes BaseDecodeType[] Avkoda typer.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap, BaseDecodeType)

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Bitmap image, BaseDecodeType type)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap Bilden.
type BaseDecodeType Avkodningstyp1. Det kan vara singel eller flerfaldig

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle, params BaseDecodeType[])

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle area, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap Bilden.
area Rectangle Området för erkännande.
decodeTypes BaseDecodeType[] Avkoda typer.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle, BaseDecodeType)

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle area, BaseDecodeType type)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap Bilden.
area Rectangle Området för erkännande.
type BaseDecodeType Avkodningstypen.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height), New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle[], params BaseDecodeType[])

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle[] areas, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap Bilden att läsa
areas Rectangle[] Uppsättningen av igenkänningsområden
decodeTypes BaseDecodeType[] De avkodningstyper som gäller för alla angivna områden.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle[] { new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height) }, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle() {New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)}, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Bitmap, Rectangle[], BaseDecodeType)

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Bitmap image, Rectangle[] areas, BaseDecodeType type)
Parameter Typ Beskrivning
image Bitmap Bilden att läsa
areas Rectangle[] Uppsättningen av igenkänningsområden
type BaseDecodeType Avkodningstypen som gäller för alla angivna områden.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(bmp, new Rectangle[] { new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height) }, new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader(bmp, New Rectangle() {New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)}, New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(string)

Initierar en ny instans avBarCodeReader klass från fil.

public BarCodeReader(string filename)
Parameter Typ Beskrivning
filename String Filnamnet.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png"))
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png")
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även


BarCodeReader(string, params BaseDecodeType[])

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(string filename, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parameter Typ Beskrivning
filename String Filnamnet.
decodeTypes BaseDecodeType[] Avkoda typer.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även


BarCodeReader(string, BaseDecodeType)

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(string filename, BaseDecodeType type)
Parameter Typ Beskrivning
filename String Filnamnet.
type BaseDecodeType Avkodningstypen.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även


BarCodeReader(Stream)

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(fstr))
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader(fstr)
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Stream, BaseDecodeType)

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Stream stream, BaseDecodeType type)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen.
type BaseDecodeType Avkodningstypen.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(fstr, new MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader(fstr, New MultyDecodeType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


BarCodeReader(Stream, params BaseDecodeType[])

Initierar en ny instans avBarCodeReader class.

public BarCodeReader(Stream stream, params BaseDecodeType[] decodeTypes)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen.
decodeTypes BaseDecodeType[] Avkoda typer.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(fstr, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader(fstr, DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även