ExportToXml

ExportToXml(string)

Exporterar streckkodsegenskaper till xml-filen specificerad

public bool ExportToXml(string xmlFile)
Parameter Typ Beskrivning
xmlFile String Namnet på filen

Returvärde

Om exporten har slutförts eller inte.

Returnerar Sann vid framgång; Falsk Annat

Se även


ExportToXml(Stream)

Exporterar streckkodsegenskaper till xml-strömmen specificerad

public bool ExportToXml(Stream xmlStream)
Parameter Typ Beskrivning
xmlStream Stream XML-strömmen för att spara

Returvärde

Om exporten har slutförts eller inte.

Returnerar Sann vid framgång; Falsk Annat

Se även