ImportFromXml

ImportFromXml(string)

Importerar BarCode-egenskaper från den angivna xml-filen och tillämpar dem på den aktuella BarCodeReader-instansen.

public static BarCodeReader ImportFromXml(string xmlFile)
Parameter Typ Beskrivning
xmlFile String Namnet på filen

Returvärde

Returnerar Sann vid framgång;

Falsk Annat

Se även


ImportFromXml(Stream)

Importerar BarCode-egenskaper från den angivna xml-strömmen och tillämpar dem på den aktuella BarCodeReader-instansen.

public static BarCodeReader ImportFromXml(Stream xmlStream)
Parameter Typ Beskrivning
xmlStream Stream XML-strömmen för laddning

Returvärde

Returnerar Sann vid framgång;

Falsk Annat

Se även