ProcessorSettings

BarCodeReader.ProcessorSettings property

Får inställningar för användning av processorkärnor.

public static ProcessorSettings ProcessorSettings { get; }

Exempel

Det här exemplet visar hur du använder ProcessorSettings för att lägga till maximal multi-threaded performance

[C#]
//detta gör det möjligt att använda alla kärnor för ett enda BarCodeReader-anrop
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = true;
//detta tillåter att använda nuvarande antal kärnor
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = false;
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2);
[VB.NET]
'detta gör det möjligt att använda alla kärnor för ett enda BarCodeReader-anrop
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = True
'detta gör det möjligt att använda aktuellt antal kärnor
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = False
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2)

Se även