SetBarCodeImage

SetBarCodeImage(Bitmap)

Ställer in bitmappsbild för igenkänning. Måste anropas före metoden ReadBarCodes().

public void SetBarCodeImage(Bitmap value)
Parameter Typ Beskrivning
value Bitmap Bitmappsbilden för igenkänning.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(bmp);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader()
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    reader.SetBarCodeImage(bmp)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


SetBarCodeImage(Bitmap, Rectangle[])

Ställer in bitmappsbild och områden för igenkänning. Måste anropas före metoden ReadBarCodes().

public void SetBarCodeImage(Bitmap value, Rectangle[] areas)
Parameter Typ Beskrivning
value Bitmap Bitmappsbilden för igenkänning.
areas Rectangle[] områdeslista för erkännande

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(bmp, new Rectangle[] { new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height) });
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader()
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    reader.SetBarCodeImage(bmp, New Rectangle() {New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)})
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


SetBarCodeImage(Bitmap, Rectangle)

Ställer in bitmappsbild och område för igenkänning. Måste anropas före metoden ReadBarCodes().

public void SetBarCodeImage(Bitmap value, Rectangle area)
Parameter Typ Beskrivning
value Bitmap Bitmappsbilden för igenkänning.
area Rectangle område för erkännande

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (Bitmap bmp = new Bitmap(@"c:\test.png"))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height));
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using bmp = New Bitmap("c:\test.png")
  Using reader As New BarCodeReader()
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    reader.SetBarCodeImage(bmp, New Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height))
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även


SetBarCodeImage(string)

Ställer in bildfil för igenkänning. Måste anropas före metoden ReadBarCodes().

public void SetBarCodeImage(string filename)
Parameter Typ Beskrivning
filename String Bildfilen för igenkänning.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(@"c:\test.png");
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader()
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  reader.SetBarCodeImage("c:\test.png")
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även


SetBarCodeImage(Stream)

Ställer in bildström för igenkänning. Måste anropas före metoden ReadBarCodes().

public void SetBarCodeImage(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Bildströmmen för igenkänning.

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (FileStream fstr = new FileStream(@"c:\test.png", FileMode.Open))
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader())
{
  reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
  reader.SetBarCodeImage(fstr);
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using fstr = New FileStream("c:\test.png", FileMode.Open)
  Using reader As New BarCodeReader()
    reader.SetBarCodeReadType(DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
    reader.SetBarCodeImage(fstr)
    For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
      Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
      Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Next
  End Using
End Using

Se även