BarCodeRecognitionException

BarCodeRecognitionException()

Initierar en ny instans avBarCodeRecognitionException class.

public BarCodeRecognitionException()

Se även


BarCodeRecognitionException(string)

Initierar en ny instans avBarCodeRecognitionException class.

public BarCodeRecognitionException(string message)
ParameterTypBeskrivning
messageStringfelmeddelande

Se även


BarCodeRecognitionException(string, Exception)

Initierar en ny instans avBarCodeRecognitionException klass med det angivna felmeddelandet och det aktuella undantaget.

public BarCodeRecognitionException(string message, Exception innerException)
ParameterTypBeskrivning
messageStringFelmeddelandet för undantaget.
innerExceptionExceptionDet nuvarande undantaget kastas.

Se även