Angle

BarCodeRegionParameters.Angle property

Hämtar streckkodens vinkel (0-360).

public double Angle { get; }

Fastighetsvärde

Vinkeln för streckkod (0-360).

Se även