Equals

BarCodeRegionParameters.Equals method

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBarCodeRegionParameters värde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypBeskrivning
objObjectEtt System.Object-värde att jämföra med denna instans.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även