op_Inequality

BarCodeRegionParameters Inequality operator

Returnerar ett värde som anger om det förstaBarCodeRegionParameters värdet skiljer sig från det andra.

public static bool operator !=(BarCodeRegionParameters first, BarCodeRegionParameters second)
ParameterTypBeskrivning
firstBarCodeRegionParametersEtt första jämförda värde
secondBarCodeRegionParametersEtt andra jämfört värde

Returvärde

Sann om första har ett annat värde från andra; annat, falsk.

Se även