ToString

BarCodeRegionParameters.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaBarCodeRegionParameters .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaBarCodeRegionParameters.

Se även