BarcodeSettings

BarcodeSettings class

De viktigaste streckkodsavkodningsparametrarna. Innehåller parametrar som påverkar igenkända data.

public sealed class BarcodeSettings

Egenskaper

namn Beskrivning
AustraliaPost { get; } Får AustraliaPost-avkodningsparametrar
ChecksumValidation { get; set; } Aktivera kontrollsummavalidering under igenkänning för 1D- och poststreckkoder.
DetectEncoding { get; set; } Flaggan som tvingar motorn att upptäcka kodtextkodning för Unicode-koduppsättningar. Standardvärdet är sant.
StripFNC { get; set; } Ta bort FNC1, FNC2, FNC3 tecken från kodtext. Standardvärdet är false.

Se även