BarcodeSettings

BarcodeSettings class

De viktigaste streckkodsavkodningsparametrarna. Innehåller parametrar som påverkar igenkända data.

public sealed class BarcodeSettings

Egenskaper

namnBeskrivning
AustraliaPost { get; }Får AustraliaPost-avkodningsparametrar
ChecksumValidation { get; set; }Aktivera kontrollsummavalidering under igenkänning för 1D- och poststreckkoder.
DetectEncoding { get; set; }Flaggan som tvingar motorn att upptäcka kodtextkodning för Unicode-koduppsättningar. Standardvärdet är sant.
StripFNC { get; set; }Ta bort FNC1, FNC2, FNC3 tecken från kodtext. Standardvärdet är false.

Se även