BarcodeSvmDetectorSettings

BarcodeSvmDetectorSettings class

Inställningar för streckkodsdetektor.

public sealed class BarcodeSvmDetectorSettings

Egenskaper

namn Beskrivning
static HighPerformance { get; } Förinställning för upptäckt av hög prestanda.
static HighQuality { get; } Förinställning för upptäckt av hög kvalitet.
static MaxQuality { get; } Max kvalitetsdetektering förinställd.
static NormalQuality { get; } Normal kvalitetsdetektering förinställd.
RegionLikelihoodThresholdPercent { get; set; } Anger tröskel för upptäckta regioner som kan innehålla streckkoder.
ScanWindowSizes { get; set; } Skanna fönsterstorlekar i pixlar.
SimilarityCoef { get; set; } Likhetskoefficient beror på hur homogena streckkoder är.
SkipDiagonalSearch { get; set; } Tillåter detektor att hoppa över sökning efter diagonala streckkoder.

Se även