BarcodeSvmDetectorSettings

BarcodeSvmDetectorSettings class

Inställningar för streckkodsdetektor.

public sealed class BarcodeSvmDetectorSettings

Egenskaper

namnBeskrivning
static HighPerformance { get; }Förinställning för upptäckt av hög prestanda.
static HighQuality { get; }Förinställning för upptäckt av hög kvalitet.
static MaxQuality { get; }Max kvalitetsdetektering förinställd.
static NormalQuality { get; }Normal kvalitetsdetektering förinställd.
RegionLikelihoodThresholdPercent { get; set; }Anger tröskel för upptäckta regioner som kan innehålla streckkoder.
ScanWindowSizes { get; set; }Skanna fönsterstorlekar i pixlar.
SimilarityCoef { get; set; }Likhetskoefficient beror på hur homogena streckkoder är.
SkipDiagonalSearch { get; set; }Tillåter detektor att hoppa över sökning efter diagonala streckkoder.

Se även