HighPerformance

BarcodeSvmDetectorSettings.HighPerformance property

Förinställning för upptäckt av hög prestanda.

Standard förHighPerformance

public static BarcodeSvmDetectorSettings HighPerformance { get; }

Se även