HighQuality

BarcodeSvmDetectorSettings.HighQuality property

Förinställning för upptäckt av hög kvalitet.

Standard förHighQualityDetection ochHighQuality

public static BarcodeSvmDetectorSettings HighQuality { get; }

Se även