MaxQuality

BarcodeSvmDetectorSettings.MaxQuality property

Max kvalitetsdetektering förinställd.

Standard förMaxQualityDetection ochMaxBarCodes

public static BarcodeSvmDetectorSettings MaxQuality { get; }

Se även