SimilarityCoef

BarcodeSvmDetectorSettings.SimilarityCoef property

Likhetskoefficient beror på hur homogena streckkoder är.

Använd högt värde för för tydliga streckkoder. Använd låga värden för att upptäcka streckkoder som är delvis skadade eller inte ljusnar jämnt. Likhetskoefficienten måste vara mellan [0,5, 0,9]

public float SimilarityCoef { get; set; }

Se även