Equals

Equals(SingleDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradSingleDecodeType värde.

public virtual bool Equals(SingleDecodeType other)
Parameter Typ Beskrivning
other SingleDecodeType EnSingleDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(MultyDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradMultyDecodeType värde.

public virtual bool Equals(MultyDecodeType other)
Parameter Typ Beskrivning
other MultyDecodeType EnMultyDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(BaseDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseDecodeType värde.

public bool Equals(BaseDecodeType other)
Parameter Typ Beskrivning
other BaseDecodeType EnBaseDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(object)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseDecodeType värde.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Ett System.Object-värde att jämföra med denna instans.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även