Equals

Equals(SingleDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradSingleDecodeType värde.

public virtual bool Equals(SingleDecodeType other)
ParameterTypBeskrivning
otherSingleDecodeTypeEnSingleDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(MultyDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradMultyDecodeType värde.

public virtual bool Equals(MultyDecodeType other)
ParameterTypBeskrivning
otherMultyDecodeTypeEnMultyDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(BaseDecodeType)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseDecodeType värde.

public bool Equals(BaseDecodeType other)
ParameterTypBeskrivning
otherBaseDecodeTypeEnBaseDecodeType värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(object)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseDecodeType värde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypBeskrivning
objObjectEtt System.Object-värde att jämföra med denna instans.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även