BaseExtendedParameters

BaseExtendedParameters class

Grundklass för utökade parametrar för erkänd streckkodslagring

public abstract class BaseExtendedParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
IsEmpty { get; } Testar om alla parametrar bara har standardvärden

Se även