Code128DataPortion

Code128DataPortion class

Innehåller data av undertyp för Code128 typ streckkod

public class Code128DataPortion

Egenskaper

namnBeskrivning
Code128SubType { get; }Hämtar typen av Code128 subset
Data { get; }Hämtar den del av kodtexten som är relaterad till subtype.

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradCode128DataPortion värde.
override GetHashCode()Returnerar hashkoden för denna instans.
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCode128DataPortion .
operator ==Returnerar ett värde som anger om det förstaCode128DataPortion värdet är lika med sekunden.
operator !=Returnerar ett värde som anger om det förstaCode128DataPortion värdet skiljer sig från det andra.

Se även