ToString

DataBarExtendedParameters.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDataBarExtendedParameters .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaDataBarExtendedParameters.

Se även