DecodeType

DecodeType class

Ange vilken typ av streckkod som ska läsas.

public static class DecodeType

Egenskaper

namn Beskrivning
static AllSupportedTypesArray { get; } Får en array som representerar AllSupportedTypes

Metoder

namn Beskrivning
static GetNames() Hämtar en uppsättning av namnen på avkodningstyperna.
static Is1D(BaseDecodeType) Bestämmer om den angivnaBaseDecodeType innehåller valfri 1D streckkod symbology
static Is2D(BaseDecodeType) Bestämmer om den angivnaBaseDecodeType innehåller valfri 2D streckkod symbology
static IsPostal(BaseDecodeType) Bestämmer om den angivnaBaseDecodeType innehåller alla streckkoder symbology
static Parse(string, out SingleDecodeType) Konverterar strängrepresentationen av en SingleDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.
static ScanSets(params BaseDecodeType[]) Ange skanningsuppsättningar med streckkodstyp
static TryParse(string, out MultyDecodeType) Konverterar strängrepresentationen av en MultyDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.
static TryParse(string, out SingleDecodeType) Konverterar strängrepresentationen av en SingleDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.

Fält

namn Beskrivning
static readonly AllSupportedTypes Anger att data kommer att kontrolleras med alla tillgängliga symbologies
static readonly AustralianPosteParcel Anger att data ska avkodas med Australian Post Domestic eParcel streckkod streckkodsspecifikation
static readonly AustraliaPost Anger att data ska avkodas med Australia Post streckkodsspecifikation
static readonly Aztec Anger att data ska avkodas med Aztec streckkodsspecifikation
static readonly Codabar Anger att data ska avkodas med CODABAR streckkodsspecifikation
static readonly CodablockF Anger att data ska avkodas med CodablockF streckkodsspecifikation
static readonly Code11 Anger att data ska avkodas med KOD 11 streckkodsspecifikation
static readonly Code128 Anger att data ska avkodas med KOD 128 streckkodsspecifikation
static readonly Code16K Anger att data ska avkodas med SCode16K streckkodsspecifikation
static readonly Code32 Anger att data ska avkodas med Kod32 blank specification
static readonly Code39Extended Anger att data ska avkodas med Utökad KOD 39 streckkodsspecifikation
static readonly Code39Standard Anger att data ska avkodas med Standard KOD 39 streckkodsspecifikation
static readonly Code93Extended Anger att data ska avkodas med Utökad KOD 93 streckkodsspecifikation
static readonly Code93Standard Anger att data ska avkodas med Standard KOD 93 streckkodsspecifikation
static readonly CompactPdf417 Anger att data ska avkodas med Kompakt pdf417 (Pdf417Truncated) streckkodsspecifikation
static readonly DatabarExpanded Anger att data ska avkodas med GS1 Databar utökad streckkodsspecifikation
static readonly DatabarExpandedStacked Anger att data ska avkodas med GS1 Databar expanderad staplad streckkodsspecifikation
static readonly DatabarLimited Anger att data ska avkodas med GS1 Databar begränsad streckkodsspecifikation
static readonly DatabarOmniDirectional Anger att data ska avkodas med GS1 Databar rundstrålande streckkodsspecifikation
static readonly DatabarStacked Anger att data ska avkodas med GS1-datafältet är staplat streckkodsspecifikation
static readonly DatabarStackedOmniDirectional Anger att data ska avkodas med GS1 Databar staplad rundstrålande streckkodsspecifikation
static readonly DatabarTruncated Anger att data ska avkodas med GS1 Databar trunkerad streckkodsspecifikation
static readonly DataLogic2of5 Anger att data ska avkodas med DataLogic 2 av 5 blank specification
static readonly DataMatrix Anger att data ska avkodas med DataMatrix streckkod symbology
static readonly DeutschePostIdentcode Anger att data ska avkodas med DeutschePost ID-kod streckkodsspecifikation
static readonly DeutschePostLeitcode Anger att data ska avkodas med DeutschePost Leit-kod streckkodsspecifikation
static readonly DotCode Anger att data ska avkodas med DotCode blank specification
static readonly DutchKIX Anger att data ska avkodas med DotCode blank specification
static readonly EAN13 Anger att data ska avkodas med EAN-13 streckkodsspecifikation
static readonly EAN14 Anger att data ska avkodas med EAN14 streckkodsspecifikation
static readonly EAN8 Anger att data ska avkodas med EAN-8 streckkodsspecifikation
static readonly GS1Code128 Anger att data ska avkodas med GS1 KOD 128 streckkodsspecifikation
static readonly GS1DataMatrix Anger att data ska avkodas med GS1DataMatrix streckkod symbology
static readonly GS1QR Anger att data ska avkodas med GS1 QR streckkodsspecifikation
static readonly IATA2of5 Anger att data ska avkodas med IATA 2 av 5 streckkodsspecifikation. IATA (International Air Transport Association) använder denna streckkod för hantering av flygfrakt.
static readonly Interleaved2of5 Anger att data ska avkodas med INTERLEAVERADE 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly ISBN Anger att data ska avkodas med ISBN streckkodsspecifikation
static readonly ISMN Anger att data ska avkodas med ISMN streckkodsspecifikation
static readonly ISSN Anger att data ska avkodas med ISSN streckkodsspecifikation
static readonly ItalianPost25 Anger att data ska avkodas med Italienska posten 25 streckkodsspecifikation
static readonly ITF14 Anger att data ska avkodas med ITF14 streckkodsspecifikation
static readonly ITF6 Anger att data ska avkodas med ITF6 streckkodsspecifikation
static readonly MacroPdf417 Anger att data ska avkodas med MacroPdf417 streckkodsspecifikation
static readonly Mailmark Anger att data ska avkodas med Royal Mail Mailmark streckkodsspecifikation.
static readonly Matrix2of5 Anger att data ska avkodas med Matris 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly MaxiCode Anger att data ska avkodas med MaxiCode streckkodsspecifikation
static readonly MicrE13B Anger att data ska avkodas med MICR E-13B blank specification
static readonly MicroPdf417 Anger att data ska avkodas med MicroPdf417 streckkodsspecifikation
static readonly MicroQR Anger att data ska avkodas med MicroQR-kod streckkodsspecifikation
static readonly MostCommonTypes Anger att data kommer att kontrolleras med de vanligaste symbologies
static readonly MSI Anger att data ska avkodas med MSI Plessey streckkodsspecifikation
static readonly None Ospecificerad avkodningstyp.
static readonly OneCode Anger att data ska avkodas med USPS OneCode streckkodsspecifikation
static readonly OPC Anger att data ska avkodas med OPC streckkodsspecifikation
static readonly PatchCode Anger att data ska avkodas med Patchkod streckkodsspecifikation. Streckkodssymbologi används för automatisk skanning
static readonly Pdf417 Anger att data ska avkodas med Pdf417 streckkod symbology
static readonly Pharmacode Anger att data ska avkodas med Farmakod streckkod. Denna symbologi är också känd som Pharmaceutical Binary Code
static readonly Planet Anger att data ska avkodas med Planet streckkodsspecifikation
static readonly PostalTypes Anger att data ska kontrolleras med alla 1.5D Postal streckkodssymboler, som Planet, Postnet, AustraliaPost, OneCode, RM4SCC, DutchKIX
static readonly Postnet Anger att data ska avkodas med Postnet streckkodsspecifikation
static readonly PZN Anger att data ska avkodas med PZNstreckkodsspecifikation. Denna symbologi är också känd som Pharma Zentral Nummer
static readonly QR Anger att data ska avkodas med QR-kod streckkodsspecifikation
static readonly RM4SCC Anger att data ska avkodas med RM4SCC streckkodsspecifikation. RM4SCC (Royal Mail 4-stats kundkod) används för automatiserad postsorteringsprocess i Storbritannien.
static readonly SCC14 Anger att data ska avkodas med SCC14 streckkodsspecifikation
static readonly SSCC18 Anger att data ska avkodas med SSCC18 streckkodsspecifikation
static readonly Standard2of5 Anger att data ska avkodas med Standard 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly Supplement Anger att data ska avkodas med Tillägg(EAN2, EAN5) streckkodsspecifikation
static readonly SwissPostParcel Anger att data ska avkodas med Streckkod för schweizisk postpaket streckkodsspecifikation
static readonly Types1D Anger att data ska kontrolleras med alla 1D streckkod symbologies
static readonly Types2D Anger att data ska kontrolleras med alla 2D streckkod symbologies
static readonly UPCA Anger att data ska avkodas med UPC-A streckkodsspecifikation
static readonly UPCE Anger att data ska avkodas med UPC-E streckkodsspecifikation
static readonly VIN Anger att data ska avkodas med VIN (Fordonets identifieringsnummer) streckkodsspecifikation

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även