DecodeType

DecodeType class

Ange vilken typ av streckkod som ska läsas.

public static class DecodeType

Egenskaper

namnBeskrivning
static AllSupportedTypesArray { get; }Får en array som representerar AllSupportedTypes

Metoder

namnBeskrivning
static GetNames()Hämtar en uppsättning av namnen på avkodningstyperna.
static Is1D(BaseDecodeType)Bestämmer om den angivnaBaseDecodeType innehåller valfri 1D streckkod symbology
static Is2D(BaseDecodeType)Bestämmer om den angivnaBaseDecodeType innehåller valfri 2D streckkod symbology
static IsPostal(BaseDecodeType)Bestämmer om den angivnaBaseDecodeType innehåller alla streckkoder symbology
static Parse(string, out SingleDecodeType)Konverterar strängrepresentationen av en SingleDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.
static ScanSets(params BaseDecodeType[])Ange skanningsuppsättningar med streckkodstyp
static TryParse(string, out MultyDecodeType)Konverterar strängrepresentationen av en MultyDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.
static TryParse(string, out SingleDecodeType)Konverterar strängrepresentationen av en SingleDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.

Fält

namnBeskrivning
static readonly AllSupportedTypesAnger att data kommer att kontrolleras med alla tillgängliga symbologies
static readonly AustralianPosteParcelAnger att data ska avkodas med Australian Post Domestic eParcel streckkod streckkodsspecifikation
static readonly AustraliaPostAnger att data ska avkodas med Australia Post streckkodsspecifikation
static readonly AztecAnger att data ska avkodas med Aztec streckkodsspecifikation
static readonly CodabarAnger att data ska avkodas med CODABAR streckkodsspecifikation
static readonly CodablockFAnger att data ska avkodas med CodablockF streckkodsspecifikation
static readonly Code11Anger att data ska avkodas med KOD 11 streckkodsspecifikation
static readonly Code128Anger att data ska avkodas med KOD 128 streckkodsspecifikation
static readonly Code16KAnger att data ska avkodas med SCode16K streckkodsspecifikation
static readonly Code32Anger att data ska avkodas med Kod32 blank specification
static readonly Code39ExtendedAnger att data ska avkodas med Utökad KOD 39 streckkodsspecifikation
static readonly Code39StandardAnger att data ska avkodas med Standard KOD 39 streckkodsspecifikation
static readonly Code93ExtendedAnger att data ska avkodas med Utökad KOD 93 streckkodsspecifikation
static readonly Code93StandardAnger att data ska avkodas med Standard KOD 93 streckkodsspecifikation
static readonly CompactPdf417Anger att data ska avkodas med Kompakt pdf417 (Pdf417Truncated) streckkodsspecifikation
static readonly DatabarExpandedAnger att data ska avkodas med GS1 Databar utökad streckkodsspecifikation
static readonly DatabarExpandedStackedAnger att data ska avkodas med GS1 Databar expanderad staplad streckkodsspecifikation
static readonly DatabarLimitedAnger att data ska avkodas med GS1 Databar begränsad streckkodsspecifikation
static readonly DatabarOmniDirectionalAnger att data ska avkodas med GS1 Databar rundstrålande streckkodsspecifikation
static readonly DatabarStackedAnger att data ska avkodas med GS1-datafältet är staplat streckkodsspecifikation
static readonly DatabarStackedOmniDirectionalAnger att data ska avkodas med GS1 Databar staplad rundstrålande streckkodsspecifikation
static readonly DatabarTruncatedAnger att data ska avkodas med GS1 Databar trunkerad streckkodsspecifikation
static readonly DataLogic2of5Anger att data ska avkodas med DataLogic 2 av 5 blank specification
static readonly DataMatrixAnger att data ska avkodas med DataMatrix streckkod symbology
static readonly DeutschePostIdentcodeAnger att data ska avkodas med DeutschePost ID-kod streckkodsspecifikation
static readonly DeutschePostLeitcodeAnger att data ska avkodas med DeutschePost Leit-kod streckkodsspecifikation
static readonly DotCodeAnger att data ska avkodas med DotCode blank specification
static readonly DutchKIXAnger att data ska avkodas med DotCode blank specification
static readonly EAN13Anger att data ska avkodas med EAN-13 streckkodsspecifikation
static readonly EAN14Anger att data ska avkodas med EAN14 streckkodsspecifikation
static readonly EAN8Anger att data ska avkodas med EAN-8 streckkodsspecifikation
static readonly GS1Code128Anger att data ska avkodas med GS1 KOD 128 streckkodsspecifikation
static readonly GS1DataMatrixAnger att data ska avkodas med GS1DataMatrix streckkod symbology
static readonly GS1QRAnger att data ska avkodas med GS1 QR streckkodsspecifikation
static readonly IATA2of5Anger att data ska avkodas med IATA 2 av 5 streckkodsspecifikation. IATA (International Air Transport Association) använder denna streckkod för hantering av flygfrakt.
static readonly Interleaved2of5Anger att data ska avkodas med INTERLEAVERADE 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly ISBNAnger att data ska avkodas med ISBN streckkodsspecifikation
static readonly ISMNAnger att data ska avkodas med ISMN streckkodsspecifikation
static readonly ISSNAnger att data ska avkodas med ISSN streckkodsspecifikation
static readonly ItalianPost25Anger att data ska avkodas med Italienska posten 25 streckkodsspecifikation
static readonly ITF14Anger att data ska avkodas med ITF14 streckkodsspecifikation
static readonly ITF6Anger att data ska avkodas med ITF6 streckkodsspecifikation
static readonly MacroPdf417Anger att data ska avkodas med MacroPdf417 streckkodsspecifikation
static readonly MailmarkAnger att data ska avkodas med Royal Mail Mailmark streckkodsspecifikation.
static readonly Matrix2of5Anger att data ska avkodas med Matris 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly MaxiCodeAnger att data ska avkodas med MaxiCode streckkodsspecifikation
static readonly MicrE13BAnger att data ska avkodas med MICR E-13B blank specification
static readonly MicroPdf417Anger att data ska avkodas med MicroPdf417 streckkodsspecifikation
static readonly MicroQRAnger att data ska avkodas med MicroQR-kod streckkodsspecifikation
static readonly MostCommonTypesAnger att data kommer att kontrolleras med de vanligaste symbologies
static readonly MSIAnger att data ska avkodas med MSI Plessey streckkodsspecifikation
static readonly NoneOspecificerad avkodningstyp.
static readonly OneCodeAnger att data ska avkodas med USPS OneCode streckkodsspecifikation
static readonly OPCAnger att data ska avkodas med OPC streckkodsspecifikation
static readonly PatchCodeAnger att data ska avkodas med Patchkod streckkodsspecifikation. Streckkodssymbologi används för automatisk skanning
static readonly Pdf417Anger att data ska avkodas med Pdf417 streckkod symbology
static readonly PharmacodeAnger att data ska avkodas med Farmakod streckkod. Denna symbologi är också känd som Pharmaceutical Binary Code
static readonly PlanetAnger att data ska avkodas med Planet streckkodsspecifikation
static readonly PostalTypesAnger att data ska kontrolleras med alla 1.5D Postal streckkodssymboler, som Planet, Postnet, AustraliaPost, OneCode, RM4SCC, DutchKIX
static readonly PostnetAnger att data ska avkodas med Postnet streckkodsspecifikation
static readonly PZNAnger att data ska avkodas med PZNstreckkodsspecifikation. Denna symbologi är också känd som Pharma Zentral Nummer
static readonly QRAnger att data ska avkodas med QR-kod streckkodsspecifikation
static readonly RM4SCCAnger att data ska avkodas med RM4SCC streckkodsspecifikation. RM4SCC (Royal Mail 4-stats kundkod) används för automatiserad postsorteringsprocess i Storbritannien.
static readonly SCC14Anger att data ska avkodas med SCC14 streckkodsspecifikation
static readonly SSCC18Anger att data ska avkodas med SSCC18 streckkodsspecifikation
static readonly Standard2of5Anger att data ska avkodas med Standard 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly SupplementAnger att data ska avkodas med Tillägg(EAN2, EAN5) streckkodsspecifikation
static readonly SwissPostParcelAnger att data ska avkodas med Streckkod för schweizisk postpaket streckkodsspecifikation
static readonly Types1DAnger att data ska kontrolleras med alla 1D streckkod symbologies
static readonly Types2DAnger att data ska kontrolleras med alla 2D streckkod symbologies
static readonly UPCAAnger att data ska avkodas med UPC-A streckkodsspecifikation
static readonly UPCEAnger att data ska avkodas med UPC-E streckkodsspecifikation
static readonly VINAnger att data ska avkodas med VIN (Fordonets identifieringsnummer) streckkodsspecifikation

Exempel

Detta exempel visar hur man upptäcker Code39 och Code128 streckkoder.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även