DatabarStacked

DecodeType.DatabarStacked field

Anger att data ska avkodas med GS1-datafältet är staplat streckkodsspecifikation

public static readonly SingleDecodeType DatabarStacked;

Se även