VIN

DecodeType.VIN field

Anger att data ska avkodas med VIN (Fordonets identifieringsnummer) streckkodsspecifikation

public static readonly SingleDecodeType VIN;

Se även