Add

MultyDecodeType.Add method

Lägger till en tillSingleDecodeTypetill MultyDecodeType.

public void Add(SingleDecodeType singleType)
ParameterTypBeskrivning
singleTypeSingleDecodeTypeEn enkel avkodningstyp som ska läggas till i listan

Se även