ContainsAll

MultyDecodeType.ContainsAll method

Kontrollera om detta innehåller alla typer från streckkodstyper.

public bool ContainsAll(params BaseDecodeType[] barcodeTypes)
ParameterTypBeskrivning
barcodeTypesBaseDecodeType[]Mata in enstaka eller flera streckkodstyper

Returvärde

Värdet är sant om alla typer ingår i

Se även