ContainsAny

MultyDecodeType.ContainsAny method

Innehåller någon av typen

public override bool ContainsAny(params BaseDecodeType[] decodeTypes)
ParameterTypBeskrivning
decodeTypesBaseDecodeType[]Avkoda typer

Returvärde

Värdet är sant om några typer ingår i

Se även