GetHashCode

MultyDecodeType.GetHashCode method

Returnerar hashkoden för denna instans.

public override int GetHashCode()

Returvärde

En 32-bitars signerad heltalshashkod.

Se även