GetSingleTypes

MultyDecodeType.GetSingleTypes method

Representerar en lista med enstaka typer.

public List<SingleDecodeType> GetSingleTypes()

Returvärde

Lista över enskilda typer

Se även