MultyDecodeType

MultyDecodeType(params SingleDecodeType[])

Initierar en ny instans avMultyDecodeType class.

public MultyDecodeType(params SingleDecodeType[] barcodeTypes)
ParameterTypBeskrivning
barcodeTypesSingleDecodeType[]Array av enstaka avkodningstyper

Se även


MultyDecodeType(params BaseDecodeType[])

Initierar en ny instans avMultyDecodeType class.

public MultyDecodeType(params BaseDecodeType[] barcodeTypes)
ParameterTypBeskrivning
barcodeTypesBaseDecodeType[]Array av flera och enstaka avkodningstyper

Se även