TryParse

MultyDecodeType.TryParse method

Konverterar strängrepresentationen av en MultyDecodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.

public static bool TryParse(string parsingType, out MultyDecodeType result)
ParameterTypBeskrivning
parsingTypeStringEn sträng i formatet antingen “AllSupportedTypes” eller “EAN8,EAN13,CodaBar” för att konvertera.
resultMultyDecodeType&En faktisk MultyDecodeType returneras när konverteringen har slutförts framgångsrikt;

Returvärde

Sann om s konverterades framgångsrikt; annat, falsk.

Se även