op_Inequality

OneDExtendedParameters Inequality operator

Returnerar ett värde som anger om det förstaOneDExtendedParameters värdet skiljer sig från det andra.

public static bool operator !=(OneDExtendedParameters first, OneDExtendedParameters second)
Parameter Typ Beskrivning
first OneDExtendedParameters Ett första jämförda värde
second OneDExtendedParameters Ett andra jämfört värde

Returvärde

Sann om första har ett annat värde från andra; annat, falsk.

Se även