ToString

OneDExtendedParameters.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaOneDExtendedParameters .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaOneDExtendedParameters.

Se även