MacroPdf417SegmentID

Pdf417ExtendedParameters.MacroPdf417SegmentID property

Hämtar streckkodens segment-ID, endast tillgängligt med MacroPdf417.

public int MacroPdf417SegmentID { get; }

Fastighetsvärde

Segment-ID för streckkoden.

Se även