op_Inequality

Pdf417ExtendedParameters Inequality operator

Returnerar ett värde som anger om det förstaPdf417ExtendedParameters värdet skiljer sig från det andra.

public static bool operator !=(Pdf417ExtendedParameters first, Pdf417ExtendedParameters second)
ParameterTypBeskrivning
firstPdf417ExtendedParametersEtt första jämförda värde
secondPdf417ExtendedParametersEtt andra jämfört värde

Returvärde

Sann om första har ett annat värde från andra; annat, falsk.

Se även