ToString

Pdf417ExtendedParameters.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaPdf417ExtendedParameters .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaPdf417ExtendedParameters.

Se även