Equals

Equals(Quadrangle)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradQuadrangle värde.

public bool Equals(Quadrangle other)
ParameterTypBeskrivning
otherQuadrangleEnQuadrangle värde att jämföra med det här fallet.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även


Equals(object)

Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradQuadrangle värde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypBeskrivning
objObjectEtt System.Object-värde att jämföra med denna instans.

Returvärde

Sann om obj har samma värde som denna instans; annat, falsk.

Se även