RecognitionAbortedException

RecognitionAbortedException class

Representerar undantag för att avbryta igenkänning som kastas i timeout som överskrider under igenkänning med BarCodeReader.

public class RecognitionAbortedException : BarCodeRecognitionException

Konstruktörer

namnBeskrivning
RecognitionAbortedException()Initierar en ny instans avRecognitionAbortedException klass med angivet meddelande om att avbryta igenkänning.
RecognitionAbortedException(int)Initierar en ny instans avRecognitionAbortedException klass med angivet meddelande om att avbryta igenkänning.
RecognitionAbortedException(string, int)Initierar en ny instans avRecognitionAbortedException klass med angivet meddelande om att avbryta igenkänning.

Egenskaper

namnBeskrivning
ExecutionTime { get; set; }Hämtar exekveringstiden för aktuell igenkänningssession

Metoder

namnBeskrivning
override GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)När den åsidosätts i en härledd klass, ställer in SerializationInfo med information om undantaget.

Se även