RecognitionAbortedException

RecognitionAbortedException class

Representerar undantag för att avbryta igenkänning som kastas i timeout som överskrider under igenkänning med BarCodeReader.

public class RecognitionAbortedException : BarCodeRecognitionException

Konstruktörer

namn Beskrivning
RecognitionAbortedException() Initierar en ny instans avRecognitionAbortedException klass med angivet meddelande om att avbryta igenkänning.
RecognitionAbortedException(int) Initierar en ny instans avRecognitionAbortedException klass med angivet meddelande om att avbryta igenkänning.
RecognitionAbortedException(string, int) Initierar en ny instans avRecognitionAbortedException klass med angivet meddelande om att avbryta igenkänning.

Egenskaper

namn Beskrivning
ExecutionTime { get; set; } Hämtar exekveringstiden för aktuell igenkänningssession

Metoder

namn Beskrivning
override GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) När den åsidosätts i en härledd klass, ställer in SerializationInfo med information om undantaget.

Se även