ContainsAny

SingleDecodeType.ContainsAny method

Returnerar ett värde som anger om denna instans ingår i den angivna listan.

public override bool ContainsAny(params BaseDecodeType[] types)
ParameterTypBeskrivning
typesBaseDecodeType[]Array av enstaka och flera avkodningstyper

Returvärde

Värdet är sant om några typer ingår i

Se även